SLU-nyhet

Föreslå stipendiater till Carl XVI 50-årsfond

Publicerad: 19 november 2020
Sveriges kung Carl XVI Gustaf, foto.

Kung Carl XVI Gustaf inrättade tidigare en fond vars syfte är att främja utveckling som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurser och bevarande av biologisk mångfald. Nu kan alla som är verksamma inom forskning på SLU föreslå lämpliga mottagare av stipendier från stiftelsen konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond för vetenskap, teknik och miljö för år 2021.

Stipendierna, som vanligen uppgår till
85 000–100 000 kronor, kommer att delas ut av kungen på Stockholms slott i maj 2021 om pandemin så tillåter.

Senast 11 januari

Förslag till mottagare av stipendium inom KSLA:s verksamhetsområde sänds till KSLA senast den 11 januari 2021.

Motivering till stipendiet får inte vara längre än en A4-sida. Motiveringen ska innehålla följande:

  • kort titel, föreslagen stipendiat, födelse- och disputationsår, institutionstillhörighet, e-postadress, telefon,
  • motivering och kort presentation av stipendiatens meriter,
  • miljörelevans med anslutning till stiftelsens ändamål,
  • plan för hur stipendiet skall användas,
  • förslagsställarens namn, institutionstillhörighet, e-post och telefon.

Till förslaget bifogas den nominerades meritförteckning med publikationslista. Ansökan måste vara begriplig även för den som inte är fackkunnig. Pedagogisk och klar formulering är därför av avgörande betydelse.

Förslag till stipendiat sänds via e-post till KSLA senast 11 januari 2021. Adressen är keiko.blesserholt@ksla.se

För att underlätta hanteringen ska förslaget vara skrivet i Word och bifogas till e-postmeddelandet. Namnge dokumentet med namnet på den föreslagna stipendiaten samt Kungafonden, till exempel ”Anders Andersson Kungafonden”, samt ”Anders Andersson CV”.

Frågor

Frågor besvaras av ledamöterna i nomineringskommittén:

Agneta Oskarsson
agneta.oskarsson@slu.se , 018-67 35 33

Sara Österman
sara.osterman@slu.se , 018-67 16 68

Ola Eriksson
ola.eriksson@slu.se , 070-644 00 04

Jan-Olov Johansson
joj@telia.com , 070-853 11 22

Thomas Hahn
thomas.hahn@su.se , 08-674 70 71

Närmare instruktioner

Här finns närmare instruktioner på hur förslaget på stipendiat ska skrivas. Klicka här

Skrolla ner till "Exempel till hjälp för förslagsskrivare".

Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: mw-red@slu.se