SLU-nyhet

Mistra Food Futures stakar ut vägen mot ett hållbart livsmedelssystem

Publicerad: 06 oktober 2020

I september hölls kick-off för Mistra Food Futures, ett nytt stort forskningsprogram som ska staka ut vägen mot ett hållbart livsmedelssystem.

Mistra har beviljat 64 miljoner kronor fördelat under 4 år till det nya forskningsprogrammet, som leds av SLU tillsammans med forskningsinstitutet RISE och Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Mistra Food Futures kommer att arbeta fram mål för vad det svenska livsmedelssystemet behöver uppnå till år 2045 för att vara ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samt resilient, samtidigt som det levererar hälsosam mat. Programmet kommer också att också att identifiera och utveckla åtgärder för hur den svenska jordbrukssektorn ska kunna nå nettonollutsläpp av växthusgaser år 2045. Strategierna ska bidra till både kortsiktig förändring (till år 2030) och långsiktig omvandling av systemet (till år 2045).

Professor Helena Hansson vid SLU är programchef och i en intervju för Mistras hemsida berättar hon mer om programmets målsättningar, om internationell inspiration, känslor och engagemang runt mat samt vad hon ser som programmets största utmaning.

Utöver de tre huvudparterna SLU, RISE och Stockholm Resilience Centre utgörs programmet av ett konsortium som omfattar en bred representation av aktörer från andra akademiska instanser, näringsliv, branschorganisationer och regioner. 

Läs intervjun med Helena Hansson: https://www.mistra.org/nyhet/mistra-food-futures-arbetar-for-ett-hallbart-livsmedelssystem/

Mer om Mistra Food Futures

Programmets hemsida: www.mistrafoodfutures.se

Pressmeddelande 19 mars 2020: Nytt forskningsprogram får 64 miljoner. https://www.slu.se/ew-nyheter/2020/3/mistra-food-futures/

Relaterade sidor:
Sidansvarig: futurefood@slu.se