SLU-nyhet

Det digitala djuret III – om hur digitaliseringen kan förbättra djurens hälsa och välfärd

Publicerad: 11 september 2019

Digitaliseringen revolutionerar lantbruket och djurhållningen – såväl i svenska stallar och betesmarker som på Afrikas savanner. Välkommen till seminariedagen ”Det digitala djuret III” den 25 september på Götala herrgård och SLU Götala nöt- och lammköttsforskning strax utanför Skara.

Dagen innehåller föredrag av forskare från bland annat SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) och Linköpings universitet (LiU). Etablerade företag och innovativa start ups berättar om ny teknik och digitala lösningar för ökad djurvälfärd. På SLU Götala nöt- och lammköttsforskning får besökarna vid en rundvandring se hur big data i praktiken används för att validera forskningsresultat.

- Systemen blir alltmer intelligenta och komplexa. Vi visar såväl den tekniska utvecklingen av hjälpmedel för att sköta djuren som hur den påverkar arbetsmiljö och kompetensbehov för människor inom lantbruket, säger Oleksiy Guzhva, dagens moderator och forskare vid SLU inom veterinärmedicin med specialisering mot ny teknologisk utveckling för lantbruket, såsom sensorteknik, datorseende, IoT (Internet of Things) och smarta stallar.

- Götala har en unik miljö för studier från hage till mage där många olika typer av data samlas in. Under en rundvandring kommer vi, förutom datahantering, att berätta om forskning kring hur olika uppfödningsmodeller påverkar produktion, miljöpåverkan, ekonomi och köttkvalitet, säger Anna Hessle, docent och samordningsansvarig för SLU Götala nöt- och lammköttsforskning.  

Digitalisering av djurhållning i helt andra miljöer och sammanhang kan också anpassas till svenska förhållanden.

- Kenya är idag det enda landet i Afrika där de svarta noshörningarna blir fler, trots att deras horn är eftertraktade av tjuvskyttar. Digitalisering av djur- och säkerhetsrapporter med smarta telefoner är ett av flera teknikprojekt som bidraget till detta. Den här tekniken skulle kunna användas också på svenska lantbruksdjur, säger Fredrik Gustafsson, professor i Sensorinformatik på LiU, som är med i projektet Smarta savanner.

Seminariet Det digitala djuret III är den tredje fristående seminariedagen i ett samarrangemang mellan flera olika projekt kring digitalisering kopplat till animalieproduktion.

Tid och plats
25 september kl 09.30-17.00 med samling på Götala herrgård utanför Skara.

Program och anmälan via Gröna möten:
https://gronamoten.agrovast.se/kalender/det-digitala-djuret-2/

Läs mer om Det digitala djuret:

https://www.sluholding.se/nyheterna/546-fokus-pa-det-digitala-djuret

https://gronamoten.agrovast.se/digital-teknik-for-starkt-konkurrenskraft-inom-animalieproduktion/

Välkommen! 

Presskontakt:

Mats Wiktorsson, SLU Holding Skara 
0722-096603
mats.wiktorsson@slu.se      

Ulrika Åkesson, Gröna Möten
0703-105360
ulrika.akesson@agrovast.se                  

Bakom temaserien Det digitala djuret står SLU Holding, SLU och Agroväst. Seminarierna sker inom ramen för flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt. Organisationerna inom SLU-campusområdet i Skara lyfter genom temaserien aktuella frågor som rör digitalisering kopplat till animalieproduktion där fokus är att öka teknisk kompetens och forskning inom djurhållning, köttkvalitet, hälsa och djurvälfärd.

 

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: vanja.sandgren@slu.se