SLU-nyhet

Förstudie framtida ekonomisystem

Publicerad: 11 juni 2019
En grön växt som växer ur en hög med mynt. Foto med illustration.

Under hösten 2019 kommer ekonomiavdelningen att utföra en förstudie gällande SLU:s framtida ekonomisystem. Även tillämpliga delar av ekonomimodellen kommer att ses över. Förstudien kommer efterföljas av ett avrop på befintligt ramavtal eller en egen upphandling.

SLU har ett avtal med Unit4 för ekonomisystem (UBW) som sträcker sig till december 2021, med förlängningsmöjlighet till augusti 2023. Eftersom avtalet går ut behöver ett ekonomisystem enligt nytt avtal vara implementerat senast denna tidpunkt.

Ekonomiavdelningen utför därför en förstudie under hösten 2019 för att säkerställa att det framtida ekonomisystemet har en funktionalitet som fyller SLU:s behov samt är kostnadseffektivt, användarvänligt och stabilt. Även tillämpliga delar av ekonomimodellen, exempelvis objektplanen (kostnadsställe, projektkoder, fritt fält, m.m.) kommer att ses över.

Förstudien kommer att efterföljas av ett avrop på befintligt ramavtal eller en egen upphandling.

För att syftet med förstudien ska uppnås och det framtida ekonomisystemet bli så bra som möjligt är det av största vikt att involvera verksamheten. Ekonomiavdelningen kommer därför att genomföra workshops för sju olika kravområden där medarbetare från olika delar av verksamheten deltar och bidrar med sin erfarenhet och kompetens. Dessa kommer att hållas under vecka 34-42.

Ett förändrat ekonomisystem påverkar i första hand ekonomiadministrativ personal samt de institutioner/avdelningar som tidsredovisar. Förändringar i ekonomimodellen kan dock komma att påverka hela verksamheten.

Mer information om projektet finns på medarbetarwebbens sida Framtida ekonomisystem.

 

Projektet Framtida ekonomisystem (FES) syftar till:

Förbättring
Effektivitet
Stabilitet och säkerhet

i ekonomiadministrativa processer, rutiner och systemstöd för universitetet som helhet.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Malin Klevebrand
Systemekonom, projektledare för Förstudie framtida ekonomisystem
Ekonomiavdelningen, SLU

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se