SLU-nyhet

Workshop om psykisk ohälsa bland veterinärer och djursjukskötare

Publicerad: 28 maj 2019

På eftermiddagen den 3 maj anordnade VH-fakultetens kommitté för smådjursfrågor tillsammans med plattformen SLU Framtidens djur, natur och hälsa en workshop där arbetssituationen för personal inom djursjukvården diskuterades ut flera perspektiv. Närmare 70 åhörare från hela landet samlades och bidrog till många stimulerande dialoger.

Privatpraktiserande veterinär Marianne Linder Olsen från Lofoten delade med sig av sin egen berättelse om utbrändhet och depression ur ett mycket personligt perspektiv. Med en blandning av allvar och humor belystes problematiken på ett högst träffsäkert sätt. Vi fick höra om hur en barndomsdröm, på grund av många olika faktorer, förvandlades till ett stort svart hål och hennes kamp att ta sig ur det. Marianne åskådliggjorde även en rad olika utmaningar som veterinärer står inför i sitt dagliga arbete. Här krävs, i jämförelse med t ex en läkare, en bred kompetens inom både medicin och kirurgi för flera olika arter! Kliniskt verksamma veterinärer kommunicerar med djurägare, avlivar djur och lever ofta med en känsla av att behöva försvara sina avgifter och priser, samtidigt som många privatpraktiserande veterinärer inte har möjlighet att ta ut full lön.

Detta följdes av ett intressant föredrag av Helene Seljenes Dalum, veterinär och forskare vid norska läkemedelsverket. Helene redogjorde för den vetenskapliga kunskap som finns inom området. Det finns bland annat studier som har visar att självmord är särskilt vanligt bland veterinärer, särskilt hos de som jobbar på klinik. Anledningar till detta är oklart och Helene vill nu satsa på ett nytt forskningsprojekt med fokus på just detta. Hon delade även med sig av sina egna erfarenheter av psykisk ohälsa i form av allvarlig ångest, vilket började redan under studietiden.

Studentkåren var representerad av Marie Petersson som sammanfattade vilka utmaningar studenterna upplever under studietiden. Det finns en stark oro för att inte räcka till när de ska ut i arbetslivet: Har jag tillräcklig kunskap om kliniska sjukdomstecken och behandlingar? Hur kommunicerar jag med djurägare och vad händer när något går fel? Marie berättade även om SORK (studenter som orkar), vilket är en relativt nystartad nämnd inom kåren. SORK arbetar för att långsiktigt och med riktade insatser arbeta för att främja de studerande medlemmarnas psykiska välmående. Ett fantastiskt initiativ!

Jakob Lindmark från Naturvetarna presenterade tillsammans med Kajsa Gustavsson från Veterinärförbundet en färsk enkätundersökning om hur arbetsplatsen upplevs av personal inom djursjukvården. Tyvärr var det just den psykiska arbetsmiljön och hög arbetsbelastning som stack ut som problematiska. Camilla Backlund och Lars-Olov Söderberg från Gröna arbetsgivare lade främst fokus på den fysiska arbetsmiljön i deras föredrag.

Vid workshopen framkom det tydligt att psykisk ohälsa upplevs som ett stort problem inom djursjukvården. Av responsen som Smådjurskommittén fick efter mötet att döma så kändes det angeläget att vi fick möjlighet att diskutera detta viktiga ämne med olika representanter från näringen, SLU-anställda och veterinärstudenter i rummet. Förhoppningsvis blir det här ett startskott till vidare diskussioner som med tiden kanske kan leda till konkreta åtgärdsprogram för att minska förekomsten av psykisk ohälsa hos veterinärer och andra som arbetar inom djursjukvården.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Therese Rehn
Forskare vid institutionen för husdjurens miljö och hälsa; enheten för djurskydd                                                        

Telefon: 018-672108
E-post: therese.rehn@slu.se

Sidansvarig: malin.gustavsson@slu.se