SLU-nyhet

Utlysning av uppdrag som programstudierektor för veterinärprogrammet

Publicerad: 14 maj 2019

Programnämnden för utbildningar inom veterinärmedicin och husdjursvetenskap (PN-VH) utlyser uppdraget som programstudierektor för Veterinärprogrammet.

Tillträde är 2019-07-01 och uppdraget varar i tre år till 2022-06-30, med möjlig förlängning i ytterligare en period, sammanlagt sex år. Uppdraget är på 50 % och ligger inom ramen för en befintlig tjänst på SLU.

Beskrivning av uppdraget

Uppdraget innebär att ansvara för kvalitet och utveckling av veterinärprogrammet. Detta innebär strategiskt arbete mot dag 1-kompetens och SLUs mål och inkluderar progression av ämneskunskaper och generella kompetenser, utveckling av kurser och lärandemål och samverkan med bransch och samhälle.

Arbetet inkluderar även praktiska uppgifter som studentärenden, att företräda programmet i samarbeten inom och utanför SLU, att hålla i programråd, ramschemafrågor, förbereda kursplaner och kommunikation med institutioner, kursledare & lärare, studenter, programnämnden VH och andra programstudierektorer (Se utdrag ur rektors delegationsordning).

Som PSR för veterinärprogrammet arbetar du i team med en biträdande eller ställföreträdande PSR. Uppdraget innebär en ökad insyn i utbildningsstrukturen på SLU samt en möjlighet att arbeta på övergripande nivå med att skapa framtidens veterinärutbildning.

Anmäl intresse eller nominera

Du kan själv anmäla intresse eller nominera någon du anser vara lämplig (personen måste vara tillfrågad).

Intresseanmälan och nomineringar bör innehålla en kort (5-10 rader, eller i punktform) motivering till varför just du eller den person som nomineras vore lämplig som programstudierektor för veterinärprogrammet. 

För att kunna bli aktuell som programstudierektor för veterinärprogrammet krävs följande:

  • En anställning vid SLU som medger den omfattning som krävs av uppdraget.
  • Erfarenhet av undervisning på högskolenivå.
  • Högskolepedagogisk utbildning.
  • Grundutbildning som veterinär
  • Vetenskaplig kompetens (disputerad) inom ramen för programmets ämnen.

Vidare är följande meriterande:

  • Visad pedagogisk skicklighet.
  • Erfarenhet av utbildningsplanering.
  • Erfarenhet av den eller de branscher som programmet huvudsakligen riktar sig mot.

Vill du veta mer? Kontakta PN-ordförande Johanna.Penell@slu.se tel.akn.3413) eller PN-VH-sekr@slu.se.

OBS! Sista datum för att skicka intresseanmälan till PN-VH-sekr@slu.se är 2019-05-22!

Beslut fattas av programnämnden 3 juni 2019.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Johanna Penell
Vicedekan med ansvar för utbildning grund- och avancerad nivå

Telefon: 018-673413, 073-0858031
E-post: johanna.penell@slu.se

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se