SLU-nyhet

Seminarium om forskningens samhällsnytta

Publicerad: 07 maj 2019

I den senaste forskningspropositionen lyfter regeringen fram forskningens samhällsnytta som en högprioriterad fråga. KSLA och SLU inbjuder gemensamt till detta seminarium, som berör just forskningens betydelse för samhället.

Vi vill åstadkomma en bred diskussion om hur akademi och intressenter i samhället tillsammans kan verka för att kunskap som genereras inom forskningen ska leda till ökad nytta.

Det är KSLA:s vd Eva Pettersson och SLU:s rektor Karin Holmgren som bjuder in till seminariet.

Alla intresserade är välkomna att anmäla sig

Se nedan för program.

Tid: Tisdag 11 juni, kl 13.00–16.30 (registrering från kl 12.30)

Plats: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan: Senast den 4 juni via denna länk https://dinkurs.se/appliance/?event_id=60349 eller via hemsidan www.ksla.se

Avgift: Ingen avgift

Frågor om innehåll: Mariette Manktelow, mariette.manktelow@slu.se, 018-67 18 54

Frågor om anmälan: Gun Askerö, gun.askero@ksla.se, 08-5454 77 12

Webb: Seminariet sänds via https://my.rec.vc/live/UFgiECHNLa0UYiUg

Detta seminarium finansieras med stöd av Sveriges lantbruksuniversitet.

 

Vid SLU pågår ett arbete för att göra universitetet mer lättillgängligt för intressenter, för att öka forskarnas incitament till att samverka med omgivande samhälle och för att utveckla nya former för samverkan. Begreppet ”samverkan” kan ha många innebörder och samverkan kan bedrivas på en mängd olika sätt. För samhällsaktören kan lyckad samverkan innebära att forskningsresultat kan användas för nyttoskapande. För forskaren kan samverkan betyda ett möte som ger nya perspektiv och idéer. Även samverkansprocessen i sig är värdefull eftersom den skapar en ökad förståelse för parternas utgångspunkter. Här fokuserar vi på synen på samverkan som en process som leder till ömsesidig nytta och vi lyfter frågor om hur vi tillsammans kan samverka för att nå målet att öka forskningens samhällsnytta.

SLU:s uppdrag är att utveckla kunskapen om de biologiska naturresurserna och hur dessa kan användas på ett hållbart sätt. Det kräver att forskningen håller hög vetenskaplig kvalitet och att forskningsresultaten används i samhället.

Under 2018 genomförde SLU för andra gången en bred forskningsutvärdering, Kvalitet och Nytta 2018 (KoN 2018). Ett stort antal nationella och internationella experter medverkade i bedömningsprocessen, som gav många värdefulla rekommendationer om hur forskningen kan utvecklas och få ett ökat genomslag i samhället. Resultaten från utvärderingen presenteras vid detta seminarium.

Program

12.30 Registrering

13.00 Välkomna. Eva Pettersson och Karin Holmgren

  • SLU:s utvärdering Kvalitet och Nytta 2018, resultat och lärdomar, samt exempel på forskningens samhällsnytta Karin Holmgren och Erik Fahlbeck, rektor och prorektor vid SLU
  • Reflektioner utifrån SLU:s utvärdering Kvalitet och Nytta 2018 – intressentperspektiv från inbjudna gäster

14.25 Kaffepaus

14.55 Vad betyder samverkan för SLU? Erik Fahlbeck

  • Gemensam diskussion: Hur kan vi tillsammans öka forskningens samhällsnytta? Hur bygger vi broar mellan akademi och andra aktörer? Vad kan SLU göra för att överbrygga hinder för samverkan? Hur bidrar samverkan till forskningens excellens?

Summering och avslutning

16.30 Mingel med lättare förtäring

Seminariet hålls på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Drottninggatan 95 B, Stockholm.

Inbjudan

Klicka här för att komma till den officiella inbjudan.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Mariette Manktelow, samverkanskoordinator, planeringsavdelningen, SLU
mariette.manktelow@slu.se, +4618671854

Sidansvarig: marten.granert@slu.se