SLU-nyhet

Notiser från fakultetsnämndens möte den 24 april

Publicerad: 26 april 2019

UDS ekonomi, anslagsfördelning,  MISTRA-utlysning och kompetensförsörjning och hedersdoktorer. Det är några av punkterna på fakultetsnämndsmötet som hölls onsdagen den 24 april.

Margareta Emanuelson, prodekan på VH-fakulteten berättar här lite mer om några av nämndens beslut och informationspunkter.

Ekonomin på UDS

Information från Lars Thorell, controller på planeringsenheten, och Maj-Britt Johansson, processledare för UDS-utredningen, om hur de jobbar med den ekonomiska uppföljningen av ekonomin på UDS. 

Det är viktigt med en bra dialog mellan VH-fakulteten och UDS och två workshops med personal från VH och UDS är planerade till augusti.

Kvartalsbokslut och principer för anslagsfördelning

Ekonomisk rapport från Jimmy Karlsson, ekonom på VH-kansliet om kvartalsbokslutet. Ett budskap var att det kapital som finns på institutionerna bör användas.

Inger Alderborn gick igenom principerna för anslagsfördelningen för 2020.

MISTRA-projektet

Dirk-Jan de Koning redovisade status för MISTRA-utlysningen "Livsmedelsförsörjning och hållbara livsmedelssystem".

Kompetensförsörjning vid fakulteten

Fakultetsdirektör Magnus Rosenquist redovisade en prognos över kommande pensionsavgågnar på fakulteten inom de närmsta åren.

Hedersdoktorer

Nämnden beslutade föreslå två hedersdoktorer. Vilka det är avslöjas när det är klart.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00

Sidansvarig: charlotta.lantz@slu.se