SLU-nyhet

6:e maj är sista datum för att registrera 2018-års publikationer

Publicerad: 09 april 2019

6:e maj är sista datum för registrering av institutionernas publicering, med publikationsår 2018 i SLU:s publikationsdatabas, SLUpub.

Efter detta datum kommer biblioteket under en period att arbeta med att slutföra kvalitetsgranskningen av de publikationstyper som ingår i den publikationsbaserade prestationsdelen i medelstilldelningen. Alla institutioner får därefter möjlighet att kontrollera sin publicering, avseende dessa publikationstyper, innan uttag görs för underlag till medelstilldelningen 2020.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE