SLU-nyhet

Världsledande forskare till VFM

Publicerad: 01 februari 2019
S_Riley-J_Organ.jpg

I februari får institutionen Vilt, fisk och miljö besök av två världsledande forskare inom viltförvaltning. Professor Shawn J. Riley, Michigan State University och John Organ, Scientist Emeritus, U.S. Geological Survey & Past President of The Wildlife Society, USA kommer hit för att dela med sig av sina kunskaper och arbeta med ett nytt forskningsprojekt.

Shawn J. Riley och John Organ har forskat om vilt och viltförvaltning sedan slutet på 1970-talet.

– För mig är den spännande delen av forskningen de upptäckter som leder till förändringar i politik och förvaltning. Även fältarbetet med djuren, då du upptäcker nya saker varje dag, säger John Organ.

– Vildmarkens ekologi är oändligt fascinerande, med en myriad av arter som anpassar sig till förändringar i deras miljö och till människan. Jag började studera samhällsaspekter av viltförvaltning på 1990-talet för att bättre förstå hur människan uppfattar naturen och värderar den, och hur vi kan underlätta för människan att leva med vilda djur, berättar Shawn J. Riley.

Shawn J. Riley och John Organ kommer att vara gästföreläsare på vår kurs Samhällsaspekter på vilt och fiskförvaltning. De ser fram emot att få interagera med studenterna och utforska idéer tillsammans.

– Jag hoppas att vår tid med studenterna kommer att vara informell så att vi kan prata som kollegor och utforska idéer tillsammans. Jag kan bidra med mina kunskaper om Nordamerikas viltförvaltning och bevarandei dåtid, nutid och tankar om framtiden och de utmaningar vi står inför. Jag ser fram emot att jämföra och kontrastera med era svenska perspektiv, säger John Organ.

Shawn J. Riley är prisad för sina läraregenskaper, men själv säger han så här:

– Jag tror inte att jag kan lära någon någonting. Det jag kan göra är att få människor att tänka. Jag har en bred erfarenhet som jag tar med mig till klassrummet, vilket kan påskynda studenternas tankar och på så vis också deras lärande.

Förutom att undervisa våra studenter kommer Shawn J. Riley och John Organ till Umeå av en annan anledning; att påbörja ett nytt internationellt forskningsprojekt tillsammans med professor Göran Ericsson och professor emeritus Kjell Danell. Projektet handlar om att jämföra hur bevarande och förvaltning av vilda djur har sett ut historiskt i Sverige och Nordamerika.

Läs mer: Öppet seminarium

På onsdagen den 13 februari håller Professor Shawn J. Riley ett seminarium som är öppet för allmänheten. Där undersöker han hur människor attityder till jakt hänger samman med konsumtionen av vilt kött. Läs mer här.

Läs mer: Workshop för doktorander och postdocs

Se mer info här.


Kontaktinformation
Sidansvarig: susanna.bergstrom@slu.se