SLU-nyhet

SLU:s inspel till regeringens forskningspolitik

Publicerad: 22 november 2019

SLU har lämnat synpunkter och förslag till regeringen inför arbetet med en kommande proposition om den forskningspolitiska inriktningen fr.o.m. 2021.

De huvudsakliga förslagen som SLU lyfter i inspelet är:

  • Nationella satsningar på fyra tematiska utmaningsdrivna forskningsområden med bäring på flera av de globala hållbarhetsmålen.
  • Ökad nationell satsning på tvärvetenskap kopplat till de globala hållbarhetsmålen.
  • En förstärkning av statlig finansiering av forskningsinfrastrukturer.
  • Att rollfördelningen inom statlig finansiering av forskning tydliggörs, där lärosätena ges ett tydligare ansvar för finansiering av forskares och lärares anställningar.
  • Att en större andel av resurserna för forskning fördelas som direkta anslag till universitet och högskolor.

Remissvaret i sin helhet kan läsas här.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Niklas Nordquist, forskningssekreterare
Planeringsavdelningen, SLU
niklas.nordquist@slu.se, 072 236 6601

Sidansvarig: David.Stephansson@slu.se