SLU-nyhet

SLU:s arbete med internationalisering av utbildning presenterades på UHR:s nationella konferens

Publicerad: 21 november 2019

Natalie Jellinek, pedagogisk utvecklare och rådgivare för internationella utbildningsfrågor på SLU, Avdelningen för lärande och digitalisering, presenterade under UHR:s internationaliseringsdagar SLU:s policy för internationaliseringen på grund- och avancerad nivå.

Fokus låg på att beskriva en särskild del av universitetets prioritering av kapacitetsutveckling – nämligen att fortbilda undervisande i interkulturell kommunikation och det ”glokala” klassrummet. I den utbildningssatsningen blir kopplingen till Agenda 2030 en naturlig och väsentlig del.

Mer information om konferensen och Natalies Jellineks föredrag ”Internationalisering på hemmaplan och pedagogisk utveckling: SLU:s erfarenhet med att koppla strategi till verklighet” hittar du här: https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/genomforda-konferenser/internationaliseringsdagarna-2019-tema-hallbar-internationalisering/filmupptagning-fran-konferensen/

Relaterade sidor:
Sidansvarig: ld-webb@slu.se