SLU-nyhet

SLU säljer mark i expansiva områden

Publicerad: 20 november 2019

SLU är mitt uppe i förhandlingar om försäljning av mark till Uppsala och Lomma kommuner.

Alnarp

Lomma kommun utanför Malmö har expansionsplaner och behöver mark för att i framtiden kunna realisera delar av dessa planer. För detta önskar kommunen köpa mark av SLU. Denna mark ligger mellan Lomma samhälle och E6/E20. Marken omfattar omkring 20 hektar åkermark. Den används idag för försök på Lönnstorps forskningsstation samt som en del av lantbruket i Alnarp. Denna markaffär är nära avslut och rektor har gett universitetsdirektören i uppdrag att genomföra försäljning.

Försäljningen är del i en överenskommelse med SLU och Akademiska hus som innebär att Lomma kommun åtar sig att finansiera ett tågstopp längs Lommabanan, något som SLU har önskat under lång tid. Tågstoppet är planerat att anläggas senast 2026.

Ultuna

Även Uppsala kommun expanderar och behöver mark för att bygga bostäder. Kommunen är främst intresserad av den mark som ligger öster om Dag Hammarskjölds väg i Ultuna. Kommunen och SLU har förhandlat en lång tid om denna fråga i syfte att hitta en kompromiss som båda parter är nöjda med. SLU är inte principiellt emot försäljning av mark eller att Uppsala som stad växer men mycket av den i Ultuna aktuella marken används för utbildning och forskning och flera aktiva försök vilket gör att den inte är lätt att ersätta.

En försäljning av mark i Ultuna kräver tillstånd både av SLU:s styrelse och av regeringen. För närvarande arbetar parterna med att få till ett regeringstillstånd om försäljning till vårändringsbudgeten nästa år.

Parallellt med markfrågan planerar kommunen en spårväg genom Ultuna i nord–sydlig riktning med byggstart omkring 2023. Just nu pågår en utredning om vilka sätt en spårvagnsdragning kan orsaka störningar på de känsliga vetenskapliga instrument som SLU använder i sin forskning.

SLU äger inte all den mark som ligger i Ultunas absoluta närhet. Andra aktörer kan sälja mark som kommunen kan bebygga vilket gör att bebyggelsen kan komma att närma sig SLU oavsett hur universitetet agerar. När det gäller möjligheterna att bygga i Ultuna finns också tydliga begränsningar. Till exempel har både SVA och SLU verksamheter som gör att bostäder inte kan byggas alltför nära.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: marten.granert@slu.se