SLU-nyhet

Nytt i ledningen våren 2020

Publicerad: 22 november 2019

Rektor kommer att omorganisera i sin ledningsgrupp till våren.

– Jag ser nu över hur dagens delegationer uppfyller mina behov av stöd, säger rektor Maria Knutson Wedel. Arbetet med att utforma de nya ansvarsområdena pågår fram till slutet av december.

I samband med översynen av ansvarsområdena kommer det att ske nyrekrytering. Det behövs en efterträdare till Erik Fahlbeck, som valt att lämna sitt uppdrag i början av nästa år, och vicerektor Kevin Bishops uppdrag går ut den 31 december. Uppdraget för miljöanalys och forskningsinfrastruktur kommer att förändras vilket innebär att Kevin Bishop återgår till sin roll som professor senare under våren, när nyrekryteringen är avslutad.

– Motivationen för mig de senaste fyra åren har varit att jobba för en fantastisk del av ett fantastiskt universitet – SLU:s miljöanalys. Den kraftfulla kombinationen av våra experter och omfattande miljödata är en tillgång för arbetet med samhällets stora utmaningar genom Agenda 2030. Jag är glad över att nu ha möjligheten att arbeta vidare i min "vanliga" roll som professor i miljöanalys, berikad av fyra års intensivt samarbete med så många duktiga kollegor i rollen som vicerektor vid ett universitet i världsklass, säger Kevin Bishop.

Både Erik Fahlbeck och Kevin Bishop kommer efter jul att göra var sitt inlägg i rektorsbloggen med reflektioner kring vad som hänt inom deras respektive områden på SLU under deras tid som vicerektorer.

Se även nyhetsnotisen Erik Fahlbeck lämnar som vicerektor

Relaterade sidor: