SLU-nyhet

Köp från annan statlig myndighet

Publicerad: 30 januari 2019

Konkurrensverket har nu tagit ställning när det gäller anskaffningar mellan statliga myndigheter och slår fast att sådana anskaffningar inte omfattas av reglerna i Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Köp mellan statliga myndigheter omfattas inte av upphandlingsregelverket eftersom de båda myndigheterna ingår i samma juridiska person. Ställningstagandet motiveras med att ett kontrakt bara kan slutas av från varandra oberoende parter, och att fullgörandet av kontraktets skyldigheter ska gå att uppnå genom rättsliga åtgärder. Statliga myndigheter anses ingå i samma rättssubjekt och därför kan ett upphandlingspliktigt kontrakt inte uppstå. Staten kan inte binda sig själv och kan inte vidta rättsliga åtgärder mot sig själv. Därmed omfattas sådana anskaffningar inte av upphandlingsregelverket.

För ytterligare information, se Konkurrensverkets ställningstagande 2018:1, dnr 514/2018. Se länk nedan.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Vid frågor angående avtal, upphandling m.m. rörande inköp på SLU, vänligen kontakta inköpsenheten på upphandling@slu.se.

Vid frågor angående e-handel och beställningar i Proceedo kan du kontakta ehandel@slu.se.

Vid frågor om fakturor i Proceedo, kontakta fakturasupporten på proceedosupport@slu.se.


Sidansvarig: Gunilla.Ljungqvist@slu.se