SLU-nyhet

Så ska ny rektor rekryteras

Publicerad: 25 april 2018

SLU:s styrelse har i dag, onsdag beslutat om sammansättningen av den grupp som ska rekrytera en ny rektor till universitetet.

Gruppen ska ha följande sammansättning:

 

  • Styrelsens ordförande, Rolf Brennerfelt, som också blir gruppens ordförande.
  • Styrelsens vice ordförande, Maria Norrfalk, som också blir gruppens vice ordförande.
  • En ledamot utsedd av styrelsen: Johan Carlsten.
  • En ledamot för var och en av de fyra fakulteterna; utses av respektive fakultetsnämnd.
  • Två ledamöter för SLUSS varav en ska vara doktorand.
  • En ledamot vardera för personalorganisationerna Saco, ST och Seko.

Gruppen ska vara utsedd senast 10 maj i år och ha sitt första möte snarast efter det.

Gruppen ska till styrelsens junimöte dels lämna förslag till process för utseende av ny rektorskandidat så att styrelsen ska kunna fatta beslut senast i december i år, dels göra en kravprofil.

En hörandeförsamling ska tillsättas senare för att vid hearings i höst kunna fråga ut kandidaterna.

Målet är att en ny rektor ska kunna tillträda den 1 juli 2019. Peter Högberg lämnar sitt förordnande den 31 december i år.

Relaterade sidor:

Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael.jansson@slu.se