SLU-nyhet

25:e april är sista datum för att registrera 2017-års publikationer

Publicerad: 20 mars 2018

25:e april är sista datum för registrering av institutionernas publicering, med publikationsår 2017 i SLU:s publikationsdatabas, SLUpub.

Efter detta datum kommer biblioteket under en period att slutföra kvalitetsgranskningen av främst de publikationstyper som ingår i den publikationsbaserade prestationsdelen i medelstilldelningen. Institutionerna kommer därefter ha möjlighet att kontrollera sin publicering, avseende dessa publikationstyper, innan uttag görs för underlag till medelstilldelningen 2019.

Relaterade sidor:
Sidansvarig: BIB-WEBBREDAKTIONEN@SLU.SE