SLU-nyhet

Ultuna en cykelutmärkt arbetsplats

Publicerad: 05 oktober 2018

Den 20 september 2018 mottog SLU Ultuna campus ett diplom för att vi uppfyller kriterierna för en cykelutmärkt arbetsplats.

Uppsala kommun har initierat projektet Cykelvänlig arbetsplats i syfte att förbättra arbetstagares hälsa och vår gemensamma miljö. SLU är självklart med och bidrar till att minska våra utsläpp och förbättra medarbetarnas hälsa.

Sedan våren 2016 har en cykelgrupp vid Ultuna campus arbetat med att diplomera campusområdet som en Cykelvänlig arbetsplats.

Sidansvarig: infra-miljo@slu.se