SLU-nyhet

Nu vajar den gröna flaggan över Campus Ultuna

Publicerad: 29 augusti 2017

Som först i Sverige har Ultuna Campus tilldelats  Green Flag Award för sina alternativa grönytor med biologisk mångfald. Det är resultatet av ett projekt vid Stad och land, under ledning av professor Maria Ignatieva.

Grönytorna är ett resultat av projektet ”Med sikte på hållbara grönytor” (Towards sustainable lawns: searching for alternative cost effective and climate friendly lawns in Ultuna Campus), lett av professor Maria Ignatieva vid institutionen för stad och land - ett av fem projekt som 2015 tilldelades medel ur SLU:s Klimatfond. Projektet är en fortsättning av det interdisciplinära LAWN-projektet som löpte under åren 2013-2016 med forskningsmedel från Formas. Under våren 2016 anlade man 3 grönytor på Ultuna Campus med alternativ till gräsmatta: en örtgräsmatta (grass-free/tapestry lawn), en svensk äng (Swedish meadow) och en ängsgräsmatta med picknickbänk (meadow-turf with turf picnic bench). Projektet pågår i två år, med skötsel och uppföljning av grönytorna.

Green Flag Award har delats ut i över 20 år och administreras av Håll Storbritannien rent (Keep Britain Tidy), på uppdrag av det Brittiska ministeriet för Kommuner och Lokalt Självstyre (Department for Communities and Local Government). Syftet med Green Flag Award är att uppmärksamma och belöna välskötta parker och grönytor och på så vis sätta en standard för skötsel och underhåll av rekreationsytor i såväl Storbritannien som i resten av världen.