SLU-nyhet

”Mycket känsla, lite förnuft i livsmedelsstrategin”

Publicerad: 20 mars 2017

"Ekologiskt odlad mat ger obefintlig miljönytta, minskar skördarna och ökar behovet av livsmedelsimport. Livsmedelsstrategins ambition att öka det ekologiska jordbruket tillsammans med hållbarhetsmål för klimat, miljö, hälsa och självförsörjning går helt enkelt inte ihop."

Det skriver SLU-forskarna Thomas Kätterer, Lars Bergström, Holger Kirchmann och Rune Andersson i en debattartikel i G-P.

”Andan i livsmedelsstrategin är i grunden sund. Man anför höga ambitioner avseende miljö, klimat, hälsa och djuromsorg. Graden av självförsörjning av livsmedel ska ökas. Jordbrukets utveckling ska baseras på kunskap, vilket är särskilt glädjande. Det är då anmärkningsvärt att det enda mål man kvantifierar i livsmedelsstrategins handlingsplan gäller utökningen av den ekologiska produktionen och konsumtionen fram till 2030”, heter det bl a i debattartikeln.

”Livsmedelsstrategin och dess handlingsplan har mycket goda intentioner men blir tyvärr i sina huvuddrag en ideologiskt åsiktsstyrd strategi som kan få allvarliga konsekvenser för miljön och Sveriges framtida livsmedelsförsörjning”, avslutar de fyra sitt inlägg.

De får svar i en replik från Maria Wivstad och Eva Salomon, EPOK, vid SLU:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/ekologiskt-jordbruk-%C3%A4r-visst-bra-f%C3%B6r-milj%C3%B6n-1.4206049

Slutreplik från Kätterer m fl:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/vem-kan-man-lita-p%C3%A5-i-ekodebatten-1.4215215


Kontaktinformation
Sidansvarig: Mikael.jansson@slu.se