SLU-nyhet

Avhandling om Brucella

Publicerad: 09 december 2016
Elisabeth Landahl disputation ingressbild.jpg

Elisabeth Lindahl Rajala har försvarat sin avhandling "Brucella in Tajikistan - Zoonotic Risks of Urbanized Livestock in a Low-Income Country"

 

Brucellos är en av de vanligaste zoonotiska sjukdomarna i världen och drabbar framför allt människor och djur i fattiga länder.

Elisabeths avhandling visar att Brucella finns bland livsmedelproducerande djur i och i utkanterna av Tajikistans huvudstad Dushanbe. Särskilt hög förekomst av Brucella hittades hos får och getter, men även en hög förekomst av bakteriens DNA fanns i komjölk. Det betyder att det är en risk för folkhälsan och för stora ekonomiska förluster i området. Resultaten kan få betydelse för vilka diagnostiska verktyg som behövs i kontroll- och övervakningsprogram.

Kunskapen om brucellos bland de intervjuade hushållen visade sig vara mycket bristfällig. Ett flertal riskbeteenden såsom konsumtion av opastöriserad mjölk och att inte bära skyddskläder vid hantering av aborterade foster och fostervätskor  var vanligt förekommande. Men samtidigt fanns en vilja bland hushållen att lära sig mer, så en informationskampanj bör vara en del av ett framtida kontrollprogram mot brucellos i Tajikistan.

Läs Elisabeth Lindahl Rajalas avhandling


Kontaktinformation
Sidansvarig: sara.persson@slu.se