SLU-nyhet

Nytt grepp kan avslöja hur arter, bestånd och ekosystem påverkas av miljöförändringar

Publicerad: 13 november 2016

Naturens mångfald är knepig att studera just eftersom den är så rik. Tusentals arter kan växelverka med varandra. Det är därför svårt att ställa upp användbara modeller som kan förutsäga hur arter och viktiga funktioner i ekosystemen påverkas av miljöförändringar – eftersom de samtidigt påverkar varandra på sätt som är svåra att överskåda. Ett nytt projekt på SLU kan bidra till enklare modeller. Forskarna ska undersöka om arternas egenskaper kan avslöja vem de växelverkar med och hur – som att större äter mindre.

Det är helt klart att arter och ekosystem påverkas av klimatförändringar, av främmande arter, och av att arternas livsmiljöer förstörs. Vissa arter gynnas av mänskliga aktiviteter medan många missgynnas och riskerar att dö ut. Och förändringar av artsammansättningen påverkar i sin tur ekosystemfunktioner och tjänster – till exempel pollinering och näringsomsättning. Men exakt hur kan vara svårt att förstå eftersom tiotals till tusentals arter kan växelverka med varandra i komplicerade födovävar. Att bena ut miljontals interaktion var för sig är nästan omöjligt.

Vem äter vem och hur ofta?

- En lösning på detta problem kan vara att hitta några enkla drag som kan förutspå och sammanfatta växelverkan mellan arter. Så kan till exempel storleksförhållandet mellan rovdjur och potentiella byten förutspå vem som äter vem och hur ofta, säger Tomas Roslin, professor på institutionen för ekologi.

Allmänna regler av detta slag kan erbjuda begripliga modeller, och allmänna insikter i hur födovävar fungerar i naturen.

Nu ska forskare på institutionen för ekologi studera hur väl eller illa olika egenskaper hos organismerna förutsäger hur de samspelar med varandra och hur det i sin tur kan påverka dels individantal och dels ekosystemets funktion.

Kraftsamling kring samspelet mellan arter

På institutionen för ekologi finns stor kompetens när det gäller forskning om arter, ekosystemtjänster och födovävar. I institutionens verksamhet ingår i en satsning på trofiska interaktioner – på samspelet mellan arter i näringskedjor och större födovävar, där vem som äter vem är av centralt intresse. Frågan om hur arterna växelverkar med varandra förenar forskare inriktade mot insekter, växter, fåglar och däggdjur – då de tillsammans utreder frågor kring hur deras studieobjekt växelverkar med varandra

Relaterade sidor:

Kontaktinformation

Tomas Roslin, professor i insektsekologi
Institutionen för ekologi, SLU
tomas.roslin@slu.se 018-672383

Tomas Jonsson, forskare
Institutionen för ekologi, SLU
tomas.jonsson@slu.se 018-673401

Riccardo Bommarco, professor i lantbruksentomologi
Institutionen för ekologi, SLU
riccardo.bommarco@slu.se 018-67 24 23

Sidansvarig: anna.lundmark@slu.se