Fackliga kontaktpersoner

Senast ändrad: 31 maj 2024

Vid SLU finns det tre arbetstagarorganisationer Saco, ST och Seco. Vid frågor kring en utlyst tjänst kan någon av dessa fackliga representanter kontaktas.

Umeå

Saco

Saco-S föreningen SLU

+46 (0)90 786 85 00

saco.norr@slu.se

ST

Lotta Olsson

+46 (0)18 67 15 36

st.ordf@slu.se

Seko

Peter Wickman

+46 (0)18 67 10 57

seko@slu.se

Uppsala/Ultuna

Saco

Saco-S föreningen SLU

+46 (0)18 67 10 85

saco@slu.se

ST

Lotta Olsson

+46 (0)18 67 15 36

st.ordf@slu.se

Seko

Peter Wickman

+46 (0)18 67 10 57

seko@slu.se

Alnarp

Saco

Vakant

 

 

ST

Anne Larsen

+46 (0)511 67 208

st.anne@slu.se

Seko

Peter Wickman

+46 (0)18 67 10 57

seko@slu.se

Skara

Saco 

Annelie Carlsson

+46 (0)511 67 137 

saco.annelie@slu.se

ST 

Anne Larsen

+46 (0)511 67 208

st.anne@slu.se

Seko

Peter Wickman

+46 (0)18 67 10 57

seko@slu.se


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU