23 jun
29 jun

Stockholm, Sweden

2024 IUFRO World Congress

Välkomna till världens största kongress runt forskning och utveckling inom skogsfrågor. IUFRO World Congress äger rum vart femte år och den 23-29 juni nästa år anordnar SLU kongressen i Stockholm med universitet i Norden och Baltikum som värdar.

Här möts forskare, beslutsfattare, näringsliv, myndigheter, NGO:s och intressenter och för att utbyta kunskap och sätta agendan för den globala forskningen för de kommande fem åren. Över 5 000 deltagare väntas delta från alla delar av världen. Över 200 vetenskapliga sessioner är inplanerade med 3 500 muntliga presentationer och 500 poster presentationer. Kongressen innehåller även en utställningsdel med 200 utställare, en Innovation Stage och en Green Job Arena.

IUFRO, International Union of Forest Research Organisations, är en internationellt obunden organisation för forskare och intressenter inom skog, klimat och miljö. IUFRO samlar 700 medlemsorganisationer och 15 000 forskare i 123 länder.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation