15 maj

Zoom

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Deadline för att skicka in underlag till mötet är 29 april 2024. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se..

Fakta

Tid: 2024-05-15 08:30 - 12:00
Ort: Zoom

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Boel Sandskär, fakultetshandläggare
SLU Grogrund
boel.sandskar@slu.se+4640415082