Två svarta kor som betar.
30 maj

Online

Regenerativt bete – vad är nytt(an)?

En bra betesplanering har alltid varit viktigt I ekologisk produktion där bete är centralt I djurhållningen, men kan regenerativt bete tillföra nya värden, eller är det bara ett nytt namn för samma sak? Välkommen till ett webbinarium om regenerativt bete med Epoks Niels Andresen och Ola Lundin.

Det saknas en enhetlig definition av regenerativt lantbruk, men produktionsmetoder som ofta anses karakterisera regenerativt lantbruk är att integrera växtodling och djurhållning, minimera användningen av insatsmedel och jordbearbetning samt variera växtföljderna. Viktiga mål är framförallt förbättrad jordhälsa, men också ökad kolinlagring och ökad vatten- och ekosystemhälsa. Bete enligt regenerativa principer kan därför ses som ett sätt att förbättra jordhälsan, vilket i sin tur kan öka markens bördighet för växtodling, samtidigt som djurproduktionen också upprätthålls eller gynnas. 

Läs mer och anmäl dig på Jordbruksverkets webbplats

Fakta

Tid: 2024-05-30 09:00 - 10:00
Ort: Online
Arrangör: Jordbruksverket

Kontaktinformation