Kvigor på bete på Lövsta. Foto.
7 mar

Alnarp

Djurens roll för ett hållbart lantbruk och biologisk mångfald

seminarier, workshops |

Välkommen till en dag för att diskutera djurens roll för en hållbar livsmedelsproduktion och hur vi kan gynna den biologiska mångfalden. Seminariet riktar sig till lantbrukare, tjänstemän, studenter och forskare.

Program:

09.30 Registrering och Fika

10.00 Inledning och presentation av SustAinimal

- Christine Haaland, SLU & Ingela Löfquist, HIR Skåne

10.15 Artrik vall, exempel från Schweiz

- Christine Haaland, SLU

10.30 Hur jag arbetar med regenerativt lantbruk

- Jens Fjelkner, Sjövången, Rinkaby

11.20 Mångfald på slätten

- Jonas Ivarsson, HIR Skåne

12.00 Lunch

13.00 Restaurering av betesmarker i Skåne

– Maria Sandell, Länsstyrelsen i Skåne

13.30 Restaurering i praktiken

- Lena & Olof Friberg, Solåkra gård, Hörby

14.10 Kaffe och avslutande diskussion om djurens roll för ett hållbart lantbruk och för biologisk mångfald

15.00 Avslut

 

Pris: 

Kostnadsfritt, lunch till självkostnadspris

 

Seminariet arrangeras av  SustAinimal, SLU och HIR Skåne.

Varmt välkommen!

Fakta

Tid: 2024-03-07 09:30 - 15:00
Ort: Alnarp
Sista anmälningsdag: 29 februari 2024
Mer information: