24 feb

Södra hyttan

Kurs: Guida om kulturarv

Det här är en endagskurs för dig som vill lära dig om hur vi kan berätta om vårt kulturarv i Bergslagen eller någon annanstans.

Flera kan ha nytta av denna kurs. Kanske är du

  • någon som redan guidar om kulturarv men vill utvecklas med nya infallsvinklar på guidning om kulturarv
  • någon som är ideellt engagerad eller har ett allmänt intresse av vårt gemensamma kulturarv och brinner för att dela med dig av det.
  • någon jobbar eller vill jobba på museum, region, länsstyrelse eller liknande med kulturarvsrelaterade frågor och vill ha ett verktyg för förmedlande av kulturarv.

Kursen hålls vid tre olika tillfällen 3/2, 23/2 och 24/2 9.00-17.00 i Bergslagens Visitor Center i Södra Hyttan (nära Hjulsjö mellan Hällefors och Kopparberg).

Under kursen kommer teori varvas med övningar för att stärka dig i hur man kan hålla presentationer kring kulturarvet som vissa kanske känner till medan andra aldrig hört talas om.
Vi kommer göra övningar för att stärka dig i ditt guidande/förmedlande av kulturarv. Bland annat om hur man tar fram sin ledstjärna för en presentation, hur man skapar förståelse för sitt kulturarv och hjälper deltagarna att skapa en relation till arvet/platsen och hur man kan göra det relevant för de som lyssnar på dig. Du kommer även arbeta fram och hålla en superkort minipresentation kring ett kulturarv som du är intresserad av.

Fakta

Tid: 2024-02-24 09:00 - 17:00
Ort: Södra hyttan
Pris: 500 kr
Mer information:

Information och anmälan på denna sida.

Du anmäler dig till ett tillfälle genom att kontakta alexander@sodrahyttan.se eller via telefon 073-0413075.Kontaktinformation