14 feb

Kursen ges via Zoom

Besiktning av skador på gröda med fältstödet VAS

seminarier, workshops |

Under 2024 ska besiktningar av skador på gröda registreras i det nya fältstödet VAS. Besiktningarna ska genomföras i en telefon eller platta med applikationen Survey123. Denna kurs är obligatorisk för alla personer som besiktigar fågelskador på gröda åt länsstyrelsen.

Informationen från fältbesiktningarna lagras löpande i Survey123 och skickas automatiskt till länsstyrelsens handläggare när den är färdig. Systemet är framtaget för att förenkla och systematisera besiktningarna i fält och underlätta länsstyrelsens handläggning av skador, då den skadedrabbade kan ansöka om ersättning via en e-tjänst. Systemet medger även att Viltskadecenter kan göra uttag för den årliga sammanställningen av viltskadestatistik.

Detta måste ordnas av varje besiktningsperson och berörd länsstyrelse i god tid innan kursen:

För att använda fältstödet krävs att du som besiktningsperson har applikationen Survey123 installerat på din telefon eller platta och du har behörighet att använda fältstödet VAS. Ansvarig beställare på länsstyrelsen ordnar så att du får rätt behörighet. När du får bekräftelse på att beställningen är genomförd kan du ladda ner Survey123 där du brukar ladda ner appar.

Är du anställd av Länsstyrelsen ska behörig beställare ordna behörighet för att du ska komma åt att ladda ned Survey123-applikationen via apps@work/play på arbetsenheten.

Manual till fältstödet finns här: Manual för fältstöd vid besiktning av skada i gröda

 

Välkomna!

Fakta

Tid: 2024-02-14 09:00 - 11:30
Ort: Kursen ges via Zoom
Arrangör: Viltskadecenter och lst FO-natur
Pris: Gratis
Mer information:

Anmäl deltagande till maria.levin@slu.se.

Zoom-länk skickas ut efter anmälan, någon dag innan kursstart.

Introduktionen kommer att spelas in och läggas upp på Viltskadecenters webbplats.

 

Mer info från FO-Natur

Det är inget krav eller förutsättning att alla som deltar själv har tillgång till fältstödet ännu.

Appen kräver operativsystemet Android 6.0 eller senare. Motsvarigheten på Applesidan vet vi inte än.

Länsstyrelse-användare måste få beställt av behörig chef för att få möjlighet att ta hem appen Survey123 på sin arbetstelefon – i samband med den beställningen ska också tillgången till undersökningen VAS i appen ordnas. Inloggning sker därefter med hjälp av OneTouch-profil. Finns beskrivet i pdf-manualen hur inloggningen sen sker.

Externa användare ska kunna ladda ned appen direkt via Google Play eller motsvarande. Även här ska behörig chef beställa behörighet och access till VAS-fältundersökningsprotokoll. Detta finns också beskrivet i manualen. De ska då få en e-post med användarnamn och ett SMS med ett lösenord som de använder sig av att först logga in på Länsstyrelsernas externa geodataportal (lansstyrelsen.se) och skapa sin användare. Därefter ska de kunna logga in på appen och hämta hem undersökningsprotokollet.


Program

  • Inledning
  • Beskrivning av flödet från besiktning till handläggning
  • Genomgång av fältstödet VAS
  • Frågor och diskussioner

Relaterade sidor: