mark och grödor i närbild
8 okt

Ultuna

Save the date: Nordiska perspektiv på markhälsa: en utforskande tvärvetenskaplig workshop

Skog och solljus

Begreppet "markhälsa" får allt större genomslag i vetenskapliga publikationer, media och politiska diskussioner. Hur vi ska hantera hälsosamma jordar diskuteras på avdelningar för jordbruk, skogsbruk, stadsplanering och naturresurser. Men frågorna kvarstår: vad exakt är markhälsa och är det ett användbart koncept?

Denna workshop syftar till att skapa klarhet i markhälsa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Vi bjuder in forskare från olika områden som arbetar med mark, till exempel mikrobiologer, agronomer, ekologer, ekonomer och andra. Vårt mål är att skapa en sammanhängande förståelse för markhälsa bland SLU-forskare samtidigt som vi fördjupar oss i oenigheterna kring dess definition och praktiska användning.

Workshopen kommer att hållas på engelska. 

En uppdaterad agenda kommer att finnas tillgänglig senare i maj. 

Fakta

Tid: 2024-10-08 10:00 - 16:30
Ort: Ultuna
Arrangör: SLU One Health, EJP Soil, SLU Future Food, SLU Future Forests, TABLE