23 jan

Alnarp

Styrgruppsmöte SLU Grogrund

Deadline för att skicka in underlag till mötet är 9 januari 2024. Underlag skickas till slugrogrund@slu.se.

Fakta

Tid: 2024-01-23 09:00 - 16:00
Ort: Alnarp

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Boel Sandskär, fakultetshandläggare
SLU Grogrund
boel.sandskar@slu.se+4640415082