22 aug
24 aug

Umeå

Teknologiska framsteg för funktionell skogsskötsel

evenemang | seminarier, workshops |
IUFRO/SNS logotypes

Välkommen att deltaga på en tredagars konferens (22-24 Aug) med fokus på teknologiska framsteg för funktionell skogsskötsel i ett nordiskt-baltiskt perspektiv. Under Dag 1 och 3 har vi seminarium på SLU campus Umeå, där du få ta del av resultat från forskning och utvecklingsarbeten. Under Dag 2 hålles en fältexkursion där ny teknik och innovationer demonstreras. Konferensen (inkl exkursionen) är kostnadsfri. Anmälan för deltagande på konferensen görs till dan.bergstrom@slu.se. Mer info delges vår engelska sida.

Fakta

Tid: 2023-08-22 - 2023-08-24
Ort: Umeå

Kontaktinformation

Dan Bergström, Docent/Forskare
Institutionen för skogens biomaterial och teknologi, SLU
dan.bergstrom@slu.se, 090-786 82 14