31
maj
Zoom

Digital frågestund om datahantering: klimat- och miljödata

Text: "Digital frågestund. Kom igång och dela data:Miljö- och klimatdata. Svensk nationell datatjänst."

Under denna digitala frågestund kommer en forskare inom klimat- och miljöområdet samt representanter från Svensk nationell datatjänst att hjälpa dig att komma igång med att dela dina forskningsdata.

Du kommer att få reda på hur det går till i praktiken och vilket stöd som finns allt tillgå inom Svensk nationell datatjänst (SND) för att göra dina data tillgängliga. Du kommer också att få ta del av andra forskares erfarenheter av att dela forskningsdata och vad som kan vara viktigt att tänka på innan du börjar dela.

Frågestunden leds av Ida Taberman, verksamhetsutvecklare vid SLU-biblioteket och domänspecialist inom klimat- och miljödata vid SND-kontoret. På plats för att svara på dina frågor finns också forskningsdatarådgivare från SND-kontoret samt forskare som delat sina data i SND-katalogen.

Domänspecialisterna vid SND-kontoret är en nationell resurs inom en rad vetenskapliga discipliner och har som uppgift att stötta forskare och andra som arbetar med forskningsdata vid lärosäten eller andra forskande organisationer.

Svensk nationell datatjänst

Svensk nationell datatjänst (SND) har som huvuduppgift att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. SLU är ett av de lärosäten som ingår i konsortiet som driver SND, och anställda vid SLU har möjlighet att publicera data i SND:s nationella datakatalog.

Data Management Support (DMS)

SLU:s medverkan i SND sker genom Data Management Support (DMS) vid SLU-biblioteket. DMS stöder forskare, doktorander och miljöanalytiker med bland annat hantering, publicering och arkivering av data.

Fakta

Tid: 2023-05-31 13:00 - 14:00
Ort: Zoom
Mer information:
  • Språk: engelska.

Relaterade sidor: