9 maj
11 maj

Grimsö Forskningsstation, Grimsö

Besiktning av rovdjursangripna tamdjur och hundar, grundkurs

seminarier, workshops |

Grundkurs för personer som ska besiktiga rovdjursangripna tamdjur och hundar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2018:5). Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal

Kursinnehåll

 • Besiktningsmännens uppdrag
 • Viltskadestatistiken - vad används uppgifterna i Rovbase till?
 • Lagstiftning och föreskrifter
 • Arbetsgång vid besiktningar
 • Karakteristik för rovdjursangrepp på tamdjur
 • Smittorisker vid besiktningar
 • Praktisk besiktning
 • Flåningsteknik
 • DNA-provtagning vid besiktningar – hur genomförs den och vad kan vi få reda på?
 • Akuta skadeförebyggande åtgärder
 • Bemötande av människor
 • Registrering av besiktningar av tamdjur och hundar i Rovbase.

Efter genomgången av Rovbase ska man kunna registrera besiktningar, inklusive att inhämta data från GPS, samt kunna söka data och presentera i karta. Den som har tar med egen GPS och dator samt kabel för anslutning av GPS till dator.

Kursen är både praktisk och teoretisk. Deltagarna ombeds ta med sig kläder och skor för utevistelse i alla väder.

För att bli godkänd på utbildningen ska man delta i alla moment samt bli godkänd på ett teoretiskt prov som skrivs hemma.

Utbildningen ges på uppdrag av Naturvårdsverket.

Fakta

Tid: 2023-05-09 12:30 - 2023-05-11 15:00
Ort: Grimsö
Lokal: Grimsö Forskningsstation
Arrangör: Viltskadecenter
Sista anmälningsdag: 25 april 2023
Pris: 2 400 kr ex moms.
Mer information:

Kurspriset inkluderar kursmaterial, mat och boende i dubbelrum. Enkelrum kan endast erbjudas i mån av plats.

Tider

Kursen börjar med lunch dag 1 12:30 (kursstart 13:30) och avslutas med eftermiddagskaffe ca 15:00 dag 3. 

Anmälan

Anmälan ska göras av länsstyrelsen via e-post till henrike.hensel@slu.se

Max 3 deltagare per län.

Vid anmälan ska följande information finnas med:

 • Namn på deltagaren
 • Länsstyrelse och roll
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Specialkost/matallergi
 • Vid boende ange:
  - Ankomst- och avresedatum
  - Önskemål om enkelrum eller önskemål om rumskamrat

Information om hur SLU Viltskadecenter behandlar dina personuppgifter: Hantering av personuppgifter vid Viltskadecenters kurser

 


Program

Mer information och detaljerat program skickas ut till anmälda deltagare i anslutning till kursens genomförande.

Relaterade sidor: