26 apr
27 apr

Semsån, Vålådalen (Jämtland)

Studiebesök: Att kommunicera vattnets värde

Barn och pedagog tittar i tråg vad de har fångat i bäcken.

SLU Centrum för naturvägledning och limniska nätverket bjuder till studiebesök till Jämtland! Tillsammans med Sportfiskarna dyker vi ner i Skolbäckens lekfulla och lärande metodik för barn om fisk och vatten. Med naturum Vålådalen ger vi oss ut i landskapet som under årtusenden formats av vatten och diskuterar hur vi bäst kan kommunicera vattnets betydelse. Ta tillfället i akt - häng med till Jämtland där vi lär oss av varandra, knyter kontakter och skapar gemensamma erfarenheter. Det finns platser kvar.

Studiebesöket är för dig jobbar med utomhusbaserat lärande kring vatten (både sött och salt). Du kan till exempel vara utomhuspedagog, naturvägledare, guide eller lärare. 

Du får gärna vara med i limniska eller marina nätverket. Om du ännu inte är det kan du bli det genom att maila limnisk.cnv@slu.se.

Målet med resan är ett gemensamt lärande kring att skapa känsla för vattnets värde. Ta gärna med egna erfarenheter och funderingar så diskuterar vi dem tillsammans.

Som inspiration besöker vi två verksamheter. Sportfiskarna presenterar sin metodik kring den nationella satsningen Skolbäcken. Naturum Vålådalen leder oss i en diskussion om vattnets betydelse i landskapet. 

SLU Centrum för naturvägledning står för boende, fika, lunch och middag. Ni står för er egen resa.

Max antal deltagare 20 st.

 

Preliminärt program 

Tiderna kan justeras beroende på SJ:s justering av avgångar till och från Östersund.

Dag 1: Skolbäcken från fjäll till kust

12.00 Vi möts vid centralstationen i Östersund och åker gemensamt till Sportfiskarnas skolbäcken. Vi kommer att vara utomhus

13.00 Vi träffar Sportfiskarna vid Semsån och tar del av deras metodik kring Skolbäcken och hur de jobbar med fiskevårdande åtgärder. Diskussion i fält om vädret tillåter annars inomhus.

ca 15.00 fika och fortsatta diskussioner. Vi är inomhus om vädret är riktigt dåligt. Annars utomhus.

ca 16.30 åker vi gemensamt mot Vålådalen och övernattar på Vålådalens fjällstation. Vi äter gemensam middag.

Stiliserad bild på Skolbäcken

Sportfiskarna har skrivit ett inspirationskompendium om Skolbäcken. Där kan ni läsa mer om hjältarna som gör livet i vattendragen bättre.

CNV besökte Skolbäcken våren 2022. Se filmen här.

Dag 2: Vattnets betydelse i landskapet

Från 08.00 Gemensam frukost 

09.15 Gemensam promenad mot naturum Vålådalen

09.30 naturum Vålådalen med omgivningar, vi kommer att vara utomhus.

Hur kan vi som naturvägledare och utomhuspedagoger locka fram nyfikenheten hos våra besökare/deltagare/elever för vattnets betydelse i landskapet? Vi ger oss ut i landskapet och diskuterar det här tillsammans med naturum Vålådalen. 

ca 10.30 fika

ca 12.30 lunch

Vi får också ta del av naturums utställning. Deras fasta utställningar inomhus tar dig med genom Vålådalens historia, allt från urtidsgeologi och hur landskapet formats av av is och vattenmassor till en tiotusenårig tidslinje som visar människans historia i Vålådalen. 

14.30 Gemensam avfärd mot Östersund. Avfärden passar kvällståget från Östersund mot Sundsvall, Umeå, Stockholm (samma tåg). 

bild från naturums verksamhet.jpg

Bild från naturum Vålådalens verksamhet. Bilden kommer från naturums webbsida.

Frågor?

Eposta limnisk.cnv@slu.se för frågor om studieresan.

Anmälan studiebesök Jämtland med limniska och marina nätverken

Hur kommer du bo under studiebesöket?
Får vi publicera dina uppgifter i en deltagarlista? Syftet är att underlätta nätverkande.
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Klicka i rutan för att bekräfta detta. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter. / The information you register here will be processed by SLU to administer your registration or your visit. Click in the box to confirm this. Read more about processing personal data at www.slu.se/en/about-slu/contact-slu/personal-data

Fakta

Tid: 2023-04-26 - 2023-04-27
Ort: Semsån, Vålådalen (Jämtland)
Mer information:

Om limniska nätverket

SLU Centrum för naturvägledning (CNV) samordnar ett sötvattenspedagogiskt nätverk på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Syftet med nätverket är att underlätta för aktörer som arbetar med utomhusbaserat lärande i vattenmiljöer att komma i kontakt med varandra för att utbyta idéer, starta samarbeten, och stötta varandra. Webb: slu.se/vattenpedagogik

CNV samarbetar med Havsmiljöinstiutet som samordnar ett marinpedagogiskt nätverkKontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv