21 mar

Rikssalen, Uppsala slott, Uppsala

Uppsala Energy: Hur kan värden skapas baserat på omställningen till en hållbar värld?

SLU är en av medarrangörerna till Uppsala Energy 2023. Det är en konferens om bland annat hållbarhet, omställningens behov av kompetensförsörjning och utformningen av testmiljöer.

På Uppsala Energy möts entreprenörer, forskare, studenter, industri, offentlig sektor och aktörer som utvecklar testmiljöer. Samtalen utgår från fyra teman:

  • Hållbarhets- och energifrågans betydelse för Uppsala och Sverige
  • Det innovativa företagandet – affärsfokus och hållbarhet hand i hand
  • Omställningens behov av kompetensförsörjning och talangutveckling
  • Utformning av testmiljöer för hållbara lösningar

Konferensen är helt kostnadsfritt och på svenska. Syftet är att kunna diskutera hur vi kan utveckla samverkan i regionen, minska gapet mellan akademi, näringsliv samt offentliga organisationer.

Mötet hålls i Rikssalen på Uppsala slott. Mer om programmet, vilka som deltar samt anmälan här. Anmäl dig senast den 14 mars.

Programmet avslutas 16.30 men följs av mingel med enklare förtäring.

Fakta

Tid: 2023-03-21 13:00 - 16:30
Ort: Uppsala
Lokal: Rikssalen, Uppsala slott
Arrangör: Stuns
Pris: Kostnadsfritt
Mer information:

Oscar Agius
070-250 46 07
oscar.agius@stuns.se


Program

12:30–13:00  Ankomst och registrering

13:00–13.05  Välkommen och introduktion

13:05–13:30 Hållbarhets- och energifrågans betydelse för Uppsala och Sverige
Panel: Anders Hagfeldt (Uppsala universitet), Maria Knutsson Wedel (SLU), Joachim Danielsson (Uppsala kommun), Andreas Larsson (STUNS)

13:35–14:05 Det innovativa företagandet–affärsfokus och hållbarhet hand i hand
Panel: Björn Lindh (NitroCapt), Jenny Larsson (Schneider Electric) , Tim Nordh (Altris), Niclas Stjernberg (Uppsala Innovation Centre)

14:05–14:30 Paus och mingel

14:30–15:10 Omställningens behov av kompetensförsörjning och talangutveckling
Panel: Lovisa Svarvare (Sandvik Coromant), Mathilda Ogden (STUNS), Tomas Stavbom (Stockholms Handelskammare), Marcus Lindahl (Uppsala universitet)

15:10–15:40 Paus och mingel

15:40–16:25 Utformning av testmiljöer för hållbara lösningar–lärdomar, förutsättningar och framtid
Panel: Kristina Edström (Uppsala universitet), Robert Eriksson (Volvo Cars), Jesper Hedberg (Testa Center)

16:25–16:30 Slutsatser och nästa steg

16:30–18:00 Mingel och enklare förtäring

Relaterade sidor: