28
mar

 –

29
mar
Östersund

NCK:s vårkonferens

På temat Kulturarv i kreativa processer vill vi djupdyka i mötet mellan kreativitet och kulturarv och undersöka hur detta möte öppnar upp för nya former av pedagogik och lärande. Vad händer när kulturarv används av konstnärer och kulturarbetare och tar sig nya uttrycksformer? Hur kan kulturarvsinstitutioner använda sig av kreativa uttryck som bildkonst, teater, poesi, spel eller dans för att både förmedla och medskapa? Vilka maktförhållanden och förgivettagna sanningar utmanas i mötet mellan det kunskapsbaserade och det konstnärliga?

NCK står för "The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity".

Del av programmet:

Marianne Folkedotter, berättarantikvarie på Västerbottens museum. Marianne mottog NCK:s pedagogiska pris 2022 för sitt pionjärarbete med att lyfta berättande som immateriellt kulturarv och förmedlingsmetod. Hon kommer att presentera sitt arbete med att använda berättande som verktyg för såväl förmedling som medskapande.

– Sigrid Oldenburg, kulturarvsutvecklare Region Blekinge. Sigrid kommer att presentera det pågående projektet Möt mästaren – kunskapens djup och framtidens uttryck som syftar till att lyfta fram hantverkare som innehar mästarbrev i äldre hantverk. Projektets metod är framförallt att skapa tvärmöten mellan hantverket, mästarna och andra kreativa uttryck som konsthantverk, musik och brädspel för att nämna några.

– Sam Hultin, konstnär. Sam arbetar utifrån sitt intresse för queer historia, identitet och gemenskap och utforskar kopplingar mellan personliga erfarenheter och politiska och sociala strukturer. I sin presentation kommer Sam att berätta om sitt arbete med projektet Eva-Lisas monument där hen aktiverar transpionjären Eva-Lisa Bengtsons (1932-2018) arkiv.


Kontaktinformation