11 feb

Hamgården, Tiveden

Storytelling - bli en bättre berättare

Ge dina deltagare en extra spännande och minnesvärd upplevelse. Nå ut till dem genom berättelser. Denna workshop i muntligt berättande ger tips om hur berättande kan användas i natursammanhang och hur man omvandlar fakta till spännande berättelser.

Varmt välkommen på en workshop för naturguider på Hamgården i Tived. Ge dina deltagare en extra spännande och minnesvärd upplevelse. Nå ut till dem genom berättelser. Denna workshop i muntligt berättande ger tips om hur berättande kan användas i natursammanhang och hur man omvandlar fakta till spännande berättelser.

Ur kursinnehållet:

Berättelse och muntlighet: Refererande vs bildskapande språk. Berättare-lyssnare-berättelse. Förhållande till andra konstarter/kommunikationsformer.Berättelsens grundstenar. Förhållande till text. Repertoar och anpassning till olika behov. Research och källor. Genrer. Sanning och lögn.

Berättarteknik: Bildskapande, konkretisering, minnesteknik, redigering, början och slut. Utforska och utvidga berättelsen. Repetera. Röst, replik, språk, kroppsspråk.

Framträdande: Självförtroende och mod. Berättarrollen. Kommunikation med lyssnarna, publiksituationer. Improvisation, spontanitet och disciplin. Berättarsituationen och berättarkultur. Praktisera och utvärdera. Lyssnandets konst.

Kursledare:

Tomas Carlsson: Han arbetar som berättande föreläsare och interpretör. Har lång erfarenhet av naturvägledning, bl.a. inom folkbildningen.
Aktiv fågelskådare.

Ida Junker: Är muntlig berättare sedan 1998. Har sin verksamhet med föreställningar och utbildningar i företaget Fabula Storytelling,
tillsammans med bl. a Tomas Carlsson.


Kontaktinformation