1 dec

Online

Kraft till förändring

seminarier, workshops |
Sensing the arctic, Abisko

Hur kan konst och naturvägledning samverka i klimatkrisens tid?

Webbinariet är genomfört, se dokumentationen.

Frågan om samtidskonstens roll i klimatkrisen blir alltmer brännande. Att konst och kultur har en grundläggande betydelse för att medvetandegöra och skapa engagemang vet vi. Men vilka konkreta metoder finns? Hur kan aktörer samarbeta bättre och vilka frågeställningar är det som leder oss framåt? I det här webbinariet presenteras konkreta exempel och verktyg på hur naturum och liknande verksamheter kan samarbeta med samtidskonst. Vi börjar med några fallstudier som skapar en bredare överblick om vad som kan göras – och hur. Sedan knyter vi an till naturumens specifika förutsättningar. Därefter presentation av konkreta metoder och verktyg som går att använda i olika verksamheter. Programmet avrundas med ett panelsamtal med talarna där deltagarna kan bidra – och till sist en sammanfattande reflektion. Syftet med webbinariet är att skapa kraft framåt och öppna upp för nya ingångar till samarbete med samtidskonst.

Fakta

Tid: 2023-12-01 13:00 - 15:45
Ort: Online
Arrangör: SLU Centrum för naturvägledning
Sista anmälningsdag: 29 november 2023
Pris: Kostnadsfritt

Program

13:00 Inledning Eva Sandberg, SLU Centrum för naturvägledning (CNV), Hanna Bergeå, Mistra Environmental Communication, Kajsa Roth, naturum Kullaberg, hälsar välkomna. Per Bengtson, CNV, presenterar kort programmet.

13:10 Introduktion: Konst, klimat och naturvägledning – en överblick Svante H Tiren

13:25 Fallstudie 1: Sensing the Arctic. Mats Bigert och Lars Bergström. 

13:45 Fallstudie 2: Acclimatizeprojektet på Moderna museet Ylva Hillström och Hanna Bergeå

14:05 Paus 10 min

14:15 Fallstudie 3: naturum och konsten – några exempel och idéer Svante H. Tirén

14:30 Verktygslådan – konkreta metoder och saker att tänka på Svante H. Tirén

14:50 Dialog i grupper kring frågorna (lägg in en paus ca 15:10)

15:20 Panelsamtal Modererat av Svante H. Tirén

15:40 Avslutande reflektion 

15:45 Slut. Fikahäng för den som vill


Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv