14 dec

Online

Att sprida ringar på vatten 2023

Välkommen till Att sprida ringar på vatten, den årliga konferensen för naturvägledare och utomhuspedagoger med vattenfokus. Årets konferens blir digital och arrangeras tillsammans med Havsmiljöinstitutet.

Illustration: Ida Wendt

Under årets digitala konferens omfamnar vi alla vatten – från det lilla till det stora, och från källa till hav. Följ med oss in i näringsvävarnas härligt trassliga och samtidigt otroligt spännande värld! Hör forskare berätta om intressanta fakta, delta i pedagogiska övningar och ta del av hur andra arbetar med lärande om vatten. Hur gör vi det komplexa begripligt?

Har du egna erfarenheter och tips om hur vi kan arbeta pedagogiskt med att gestalta näringsvävar i söta och salta vattens ekosystem? Hör av dig till oss så syr vi in det i programmet!

Vattenresa från källa till hav

Vi börjar vid skogsbäcken med Brendan Mckie som forskar på naturliga och mänskliga faktorer som reglerar biologisk mångfald och ekosystemsprocesser i sötvatten. Hur påverkar olika faktorer kopplingen mellan akvatiska och terrestra naturtyper? Brendan tar oss vidare via större och större vattendrag ut till älven.

Sedan förflyttar vi oss till kusten där Elin Lindehoff forskar på mikroalger som finns i alla akvatiska miljöer och utgör näringskedjans bas. Hur påverkar vi människor mikroalger och vad mikroalger kan göra för oss? Hur påverkas de av klimatförändring och övergödning? 

Vi lämnar över till Kennet Lundin vars forskning tar oss med på en resa under ytan i Västerhavet och mångfalden i havets djurliv – vad som finns, var det finns och hur det förändras över tid. Kennet ansvarar för museets samlingar av marina ryggradslösa djur som exempelvis blötdjur, kräftdjur och tagghudingar. 

 

Preliminärt program

12:30 Hej och välkommen. Incheckning i mötet.

12:50 Så påverkar livet på land näringsvävarna i små och stora vattendrag, Brendan Mckie, Sveriges lantbruksuniversitet.

13:20 Pedagogisk övning

13:40 Paus 10 min

13:50 De minsta organismerna i kustnära ekosystem, Elin Lindehoff, Linnéuniversitetet.

14:20 Pedagogisk övning

14:45 Paus 15 min

15:00 Havets landskap och dess invånare, Kennet Lundin, Göteborgs naturhistoriska museum.

15:30 Gemensam sammanfattning av pedagogisk övning

16:00 Tack för idag!

Anmälan till Att sprida ringar på vatten 2023

Vilket nätverk tillhör du?
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv