25 jan

Zoom

Webbinarium om känslig persondata inom forskningsprojekt

Under det här webbinariet kommer SND:s två domänspecialister inom känslig data att berätta om deras erfarenheter av vanliga och ovanliga stötestenar kring hantering av känsliga data.

Webbinariet riktar sig i första hand till forskare. Det kommer att finnas utrymme för frågor och diskussion, både under och efter presentationen. Webbinariet hålls på engelska.

Utmaningar vid hantering av känslig persondata — erfarenheter och lösningar

Svensk nationell datatjänst (SND)

Svensk nationell datatjänst (SND) har som huvuduppgift att stödja tillgänglighet, bevarande och återanvändning av forskningsdata och relaterat material. SLU är ett av de lärosäten som ingår i konsortiet som driver SND, och anställda vid SLU har möjlighet att publicera data i SND:s nationella datakatalog.

Data Management Support (DMS)

SLU:s medverkan i SND sker genom Data Management Support (DMS) vid SLU-biblioteket. DMS stöder forskare, doktorander och miljöanalytiker med bland annat hantering, publicering och arkivering av data.

Fakta

Tid: 2023-01-25 13:00 - 14:00
Ort: Zoom

Relaterade sidor: