25 jan
26 jan

Borås

Konferens om kulturarvsturism

Kulturarvsturism – energi för platsutveckling. Välkommen till Borås och Textilmuseet för en nationell konferens om kulturarvsturism. Ta del av presentationer, diskussioner och aktuella exempel från ett växande fält.

Kulturarvsturism är högaktuellt med växande potential inom besöksnäringen, men brottas med vissa utmaningar. Konferensens initiativtagare Prisma Västra Götaland menar att kulturarvet behöver besöksnäringens kompetens för attraktionsskapande och ökade intäkter, men likaså behöver besöksnäringen kulturarvet för att skapa nya narrativ och ett vidgat besöksfält. Konferensen syftar till att bidra till ökad interaktion och kunskapsutbyte mellan parterna genom att synliggöra kulturarvet som resurs i besöksnäringen. Det sker genom ett program med fokus på utmaningar och potential, goda exempel och ett problematiserade av området via namnkunniga föreläsare.

Fakta

Tid: 2023-01-25 13:00 - 2023-01-26 16:00
Ort: Borås
Arrangör: Prisma Västra Götaland, en samverkansplattform för industrisamhällets kulturarv, tillsammans med Turistrådet Västsverige.
Sista anmälningsdag: 18 januari 2023
Mer information:

Mer information och anmälan här.

Kontaktpersoner:

  • Marie Fors, 070-020 66 15 marie.c.fors@vgregion.se
  • Jessica Bergström, 072-451 58 85 jessica.bergstrom@vgregion.se


Kontaktinformation