25 jan

Uppsala och Zoom

HUV-fika - institutionsinfo

interna händelser | möten, sammanträden |

Fakta

Tid: 2023-01-25 09:15 - 10:00
Ort: Uppsala och Zoom

Kontaktinformation

Ewa Wredle, prefekt
ewa.wredle@slu.se, tel. 018-67 26 99
Institutionen för husdjurens utfodring och vård, SLU