21 sep

Digitalt via Zoom

Från problem till prototyp – utveckla din verksamhet på nya sätt!

Biblioteket bjuder in till en kurs för dig som vill få nya verktyg för att utvärdera och utveckla din verksamhet. Under tre digitala träffar går vi igenom grunderna i tjänstedesign. Du får prova på att undersöka dina målgruppers behov och beteenden, idégenerera lösningar och ta fram och testa prototyper.

Kursen är öppen för alla anställda vid SLU och du får därmed utbyta erfarenheter med kollegor från andra delar av SLU:s verksamhet. Du får gärna anmäla dig tillsammans med en kollega om ni vill lära er tillsammans. Observera att kursen har begränsat antal platser! 

Mål 

Efter avslutad kurs ska du som deltagare ha... 

 • utvecklat din förståelse för dina målgruppers behov och din förmåga att se din verksamhet utifrån 
 • kännedom om metoder för att undersöka användarperspektivet 
 • kännedom om metoder för att generera idéer och testa prototyper 

Tidsåtgång 

Tre digitala träffar om totalt 8 timmar. Du behöver vara med på alla tre träffarna. Mellan träffarna kommer du att genomföra en egen undersökning som förväntas ta ungefär 5-10 timmar beroende på vilken typ av undersökning du väljer att göra.  

Viktiga datum 

 • 21 september: sista anmälningsdag 
 • 23 september: du får besked om du fått plats på kursen eller inte 
 • 7 oktober: träff 1, 9–12 
 • 18 november: träff 2, 9–12  
 • 15 december: träff 3, 13–15 

Ta med ditt eget case 

För att få plats på kursen behöver du vid anmälan kortfattat berätta om ett litet case från din egen verksamhet. Det kan vara ett problem som du vill lösa eller så vill du undersöka en liten del av din verksamhet för att hitta förbättringsmöjligheter. Du kommer att få arbeta med ditt case under kursens gång. Om du anmäler dig med en kollega så kan ni arbeta med ett gemensamt case. 

Exempel på case: 

 • Studenter ställer frågor om ett begrepp vid varje undervisningstillfälle trots att det finns förklarat i en modul i Canvas 
 • Hur skulle min verksamhet kunna stötta forskare i anslagsansökningsprocessen? 
 • Varför är vissa mötesrum mer bokade än andra? 
 • Många missuppfattar vilka uppgifter de behöver ange i mitt anmälningsformulär 

Har du inte angett ett case vid sista anmälningsdatum kommer du inte att få gå kursen. 

Språk 

Svenska  

Anmälan 

Anmälan är nu stängd och kursen är fulltecknad! Du som anmält dig kommer få besked senast 23 september om du fått plats på kursen. 

 

Fakta

Tid: 2022-09-21
Ort: Digitalt via Zoom
Arrangör: SLU-biblioteket
Sista anmälningsdag: 21 september 2022
Mer information:

Kursledare är Ingela Wahlgren, Sarah Meier och Kitte Dahrén.


Relaterade sidor: