13
sep

 –

14
sep
Grimsö Forskningsstation

Besiktning av rovdjursskador på tamdjur och hundar, grundkurs

seminarier, workshops |

Grundkurs för personer som ska besiktiga rovdjursangripna tamdjur och hundar enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om bidrag och ersättningar för viltskador (NFS 2018:5). Målgrupp: Länsstyrelsens fältpersonal

Kursen är fullbokad, men vi sätter upp intresserade på en reservlista. 

Kursinnehåll

 • Besiktningsmännens uppdrag

 • Rovdjursförvaltningens organisation, förordning, föreskrifter, nationella målen

 • Viltskadestatistiken - vad används uppgifterna i Rovdjursforum/Rovbase till?

 • Rovdjursbiologi och förekomst

 • Djurskyddslagstiftning och jaktlagstiftning

 • Dödsorsaker och dödlighet hos tamdjur och hundar

 • Smittorisker vid besiktningar

 • Tamdjursfysiologi

 • Grundläggande tamdjursskötsel (får och nöt) och kadaverhantering

 • Indirekta skador

 • Arbetsgång vid besiktningar

 • Karakteristik för rovdjursangrepp på tamdjur

 • Flåningsteknik

 • Praktisk besiktning

 • DNA-provtagning vid besiktningar – hur genomförs den och vad kan vi få reda på?

 • Akuta skadeförebyggande åtgärder

 • Etik och bemötande av människor

 • Registrering av besiktningar av tamdjur och hundar i Rovbase.

Efter genomgången av Rovbase ska man kunna registrera besiktningar, inklusive att inhämta data från GPS, samt kunna söka data och presentera i karta. Den som har tar med egen GPS och dator samt kabel för anslutning av GPS till dator.

Kursen är både praktisk och teoretisk. Deltagarna ombeds ta med sig kläder och skor för utevistelse i alla väder.

För att bli godkänd på utbildningen ska man delta i alla moment samt bli godkänd på ett teoretiskt prov som skrivs hemma.

Med förbehåll för att datumen kan komma att ändras och att kursen kan ställas in eller ges på alternativt sätt på grund av Covid-19.

Utbildningen ges på uppdrag av Naturvårdsverket.

Fakta

Tid: 2022-09-13 - 2022-09-14
Ort: Grimsö Forskningsstation
Arrangör: Viltskadecenter
Sista anmälningsdag: 30 augusti 2022
Mer information:

Kurspriset inkluderar kurmaterial, mat och boende i dubbelrum. Enkelrum kan bara erbjudas i mån av plats.

Minsta antal deltagare: 8 st

Max antal deltagare: 12 st

Tider

Kursen börjar på morgonen ca 9.30 dag 1 och avslutas med eftermiddagskaffe ca 15.30 dag 2. 

Konkreta tider anges i program som skickas ut ca två veckor innan kursstart. 

Anmälan

Anmälan ska göras av länsstyrelsen via e-post till henrike.hensel@slu.se

Vid anmälan ska följande information finnas med:

 • Namn på deltagaren
 • Länsstyrelse och roll
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Specialkost/matallergi
 • Vid boende ange:
  - Ankomst- och avresedatum
  - Önskemål om enkelrum eller önskemål om rumskamrat

Information om hur SLU Viltskadecenter behandlar dina personuppgifter: Hantering av personuppgifter vid Viltskadecenters kurser

Med förbehåll för att datumen kan komma att ändras och att kursen kan ställas in eller ges på alternativt sätt på grund av Covid-19.


Program

Information om program, med mera skickas ut till anmälda deltagare i anslutning till kursens genomförande.

Relaterade sidor: