10
jul

 –

11
jul
Marstrands Havshotell, Marstrand

Ekodagarna 2022

Ekodagarna 2022 går av stapeln 10-11 juli på Marstrand och tema är "Bondemakt".

Välkommen till Ekodagarna 2022! På temadagen utforskas hur ekobönder kan få mer makt över branschen och sina företag. Med inspirerande exempel och kunskapsutbyte mellan ekobönder vill Ekologiska lantbrukarna bidra till att ekobönder får större möjlighet att påverka sin egen verksamhet.


Kontaktinformation