27
apr
Online

Inspirationswebbinarium inför LONA-ansökan

Väg in till magiska skogen.

Välkomna till en förmiddag med inspiration och erfarenhetsutbyte om LONA-projekt. Årets fokus blir på hur man, med hjälp av LONA-medel, kan jobba med leder och naturvägledning kring leder. Dagen arrangeras av Naturvårdsverket och SLU Centrum för naturvägledning.

Om inspirationsdagen

Onsdag 27 april klockan 09.00-12.00 (13.00-14.00)

Dagen är till för er som handlägger och/eller funderar på att söka LONA-medel. Den röda tråden är naturvägledning. På förmiddagen kommer ni få lyssna på inspirerande och lärande exempel - både från pågående och avslutade LONA-projekt. Efter lunch finns möjlighet för er att få stöttning och coachning för projekt som inkluderar naturvägledning.

Årets ämne - leder

Årets inspirationsdag är för alla som vill ha inspiration kring utveckling av leder och naturvägledning kopplat till leder. Vi träffar både projektledare som stött på motgångar och projektledare som haft fina medgångar. Vi får även reda på hur det är att jobba med regionala och nationella standarder. Vilken hjälp ger det i arbetet med att utforma fina leder?

Preliminärt program 09.00-12.00

  • Välkomna: Naturvårdsverket och CNV
  • Nya entréer till Lugnets naturreservat överklagades av boende i närheten. Hur löste Falu kommun detta? Inspelat samtal med Malin Winblad Polland, Landskapsarkitekt, Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
  • Brett samarbete kring skyltning och leddragning vid Ansättfjällen. Arne Wiklander, boende i området och samordnare för projektet, berättar om lyckad samverkan för att lyfta området. 
  • Det Nationella ramverket för leder, en kvalitetsmärkning med kriterier och verktygslåda som har vandraren i fokus. Johan Engström från Visit Dalarna har varit projektledare och berättar mer om ramverket för oss.
  • I Leksand har man utformat skyltar enligt regionala riktlinjer. Hur har det funkat? Åsa Rydell, kommunekolog på Leksand kommun kommer och berättar om för- och nackdelar.
  • I ljudvandringen "Vattnets väsen" tar faunen Jord med dig på upptäcksfärd. Hur då? Renate Foks från Kalmar kommun/Ostkustens Vattensamling berättar om projektet Vatteninspiratörer där ett resultat blev Sveriges första väsenguidade vandringar.  

Rådgivningssession 13.00-14.00, kring LONA och naturvägledning

Efter seminariet, klockan 13.00 finns möjlighet för er som vill ha rådgivning kring hur ni kan inkludera naturvägledning i era LONA-projket.

Fakta

Tid: 2022-04-27 09:00
Ort: Online
Mer information:

Läs gärna dokumentationen från 2021 års inspirationswebbinarium. Eftersom det var Friluftslivets år låg fokus på friluftsliv och naturvägledning! 

Dokumentation: Inspirationsdagar inför LONA-ansökan (2021)Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv