16
feb

 –

17
feb
Online

NCK:s konferens: Att bygga relationer genom medskapande kulturarv

NCK:s Vårkonferens 2022 kommer att fokusera på hur hållbara relationer kan byggas genom medskapande.

Kulturarvets potential i att främja medskapande och delaktighet är ytterst prioriterat på såväl europeisk som nordisk nivå, och understryks bland annat i Sveriges regerings proposition ”Kulturarvspolitik” som antogs 2017. Medskapande bygger på en etablerad tillit och på premissen att alla kan bidra till innehållet, aktiviteten eller processen. När medskapande lyckas ökar det känslan av delaktighet och stimulerar lärande.

En av de största utmaningarna för museer och arkiv i att stimulera delaktighet med olika målgrupper är att etablera långsiktiga och hållbara relationer som bygger på ömsesidigt förtroende och tillit. Alltför ofta är sådana relationer tidsbundna till ett specifikt projekt som möjliggör det, och tidsbegränsad tillit upplevs inte alltid som genuin. Tillit är dock avgörande för att kunna lyckas i en medskapande process. 

Därför vill vi på NCK gemensamt med er under två dagar diskutera möjligheter och utmaningar i medskapande. Dessa är några av de frågor vi tillsammans kommer att utreda: 

  • Vad betyder medskapande för kulturarvssektorn?
  • Vad kan vi konkret göra för att stimulera medskapande?
  • Vilka möjligheter och utmaningar finns i medskapande?
  • Hur kan det hjälpa oss bygga mer hållbara relationer med olika målgrupper?
  • Hur sätts ramarna för medskapande och vem eller vilka sätter dessa ramar?
  • Hur kan själva formen och agendan för en aktivitet tas fram genom en medskapande process och vad vore värdet i det?

Kontaktinformation