9
feb

 –

10
feb
Sara kulturhus, Skellefteå

Lära med berättande 2022

Fortbildning för alla pedagoger. Fortbildningsdagar om berättande som pedagogisk metod.

Fortbildning där berättandet står i pedagogiskt fokus. Denna gång finns möjlighet att delta på plats eller vara med online.

Programmet bjuder på inspirerande föreläsningar, goda exempel, praktiska workshops och idéskapande möten med andra lärare, pedagoger och utbildare. Ni möter expertis med perspektiv från universitet, klassrumsgolv och berättarvärld – teori och praktik i samspel. 

Lära med berättande 2022 vänder sig till dig som arbetar med lärande inom förskola, grundskola, gymnasium, SFI, folkbildning eller i andra lärande miljöer – konferensen är aktuell på en generell nivå. 


Kontaktinformation