8 nov

Online

Limnisk träff: Att berätta om det stora med utgångspunkt i det lilla

En träkåsa hålls framför vattenfallet Njupeskär

Hur kan vi använda avrinningsområdet som ett pedagogiskt fenomen? Och hur kan vi berätta om större sammanhang med utgångspunkt i det lilla. Det här samtalar vi om den här morgonen tillsammans med Peter Nolbrant och Sofia Tiger.

SLU Centrum för naturvägledning, CNV, bjuder in till träff med limniska nätverket (alla är förstås välkomna).

Att berätta om stora sammanhang med utgångspunkt i det lilla

Utifrån våra platser och vad som finns där kan vi dela upplevelser och berättelser med besökarna som väcker förundran och ger aha-upplevelser. Genom att lyfta de små detaljerna, den lokala bäcken eller hjortronet på myren, kan vi som guider, pedagoger, naturvägledare starta samtal med deltagarna om de större sammanhangen.

08.30 Välkommen och om morgonen, Katrin Jones Hammarlund, SLU Centrum för naturvägledning

08.35 Hur kan man använda den lokala platsen och det som finns där som verktyg för att få människor att reflektera över att de också befinner sig i ett avrinningsområde? Peter Nolbrant, Naturvårdskonsult berättar hur han jobbar i Ätrans avrinningsområde.

08.50 Hur kan man locka besökarna in i samtal om de stora oceanerna med utgångspunkt i den lilla källan på Fulufjället? Sofia Tiger, naturvägledare och certifierad naturguide, naturum Fulufjället

09.05 Bensträckare

09.10 Samtal i grupper och erfarenhetsutbyte - dela med er hur ni tänker och gör.

Exempel på frågor att fundera på: Vad är vanligt vid ditt vatten? Är det något som funnits där länge eller är det nytt? Hur kan vi använda det för att börja prata om större sammanhang? Varför finns just den här? Vilka metoder kan vi använda?

09.35 Återsamling, reflektioner från samtalen

10.00 Tack för den här morgonen!

Fakta

Tid: 2022-11-08 08:30 - 10:00
Ort: Online
Mer information:

Om limniska nätverket

På uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) samordnar SLU Centrum för naturvägledning ett nätverk inom sötvattenpedagogik. Det finns också ett nätverk inom marin pedagogik som samordnas av Havsmiljöinstitutet

Hör gärna av er till oss med önskemål om seminarier, träffar mm. 

Kontakt: limnisk.cnv@slu.se

 Kontaktinformation

SLU Centrum för naturvägledning (CNV)
Institutionen för stad och land, SLU
cnv@slu.se
slu.se/cnv